press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

בית בשרון בלב המרחב החקלאי

אדריכלות בניין: מרוז אדריכלים.

אדריכלות נוף : רותם אשוח.

בית בשרון בלב במרחב החקלאי גודל החלקה 4 דונם.

שטח הגן פתוח כיחידה אחת, תחום ע"י צמחייה מקומית, עצי נוי

ועצי פרי, יחד מתקבלת הקומפוזיציה הרצויה בלב השדות המוריקים של השרון.