515
515

536
536

533
533

515
515

1/12

גינת שבעת המינים

גינת שבעת המינים בהרצליה פיתוח. גודל המגרש כחצי דונם.

אדריכלות בניין : אקר - מיכאל.

רימון, תמר, זית ותאנה בשילוב עצי הדר ואלונים, משרים אוירה ארץ ישראלית קלאסית בכל היקף הגן